fbpx

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Kittycare håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

Kittycare er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig som registreret kunde. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Vores kontaktoplysninger er

Navn: Charlotte Koch Jørgensen

Adresse: Skovkrogen 1,5683 Haarby

CVR-nr.: 29900345

Telefon: 23953895

Mail: ck@kittycare.dk

Redegørelse over hvilke oplysninger vi indsamler, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

 • IP-adresse
 • Søgetermer
 • Type af browser
 • Netværkslokation
 • Informationer om computer

Formålet med indsamlingen

Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i, at forbedre hjemmesiden, samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrum.

Oplysningerne slettes, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 3 år.

Kommunikation via hjemmeside

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse

Formålet med indsamlingen

Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til, at returnere og reklamere, og til overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om, at levere en vare til dig, samt for at overholde vores retslige forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne bliver slettet hvis, der ikke oprettes et samarbejde, medmindre vi har et legitimt behov for, at opbevare oplysningerne i længere tid. F.eks. hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år plus indeværende kalenderår jf. bogføringsloven.

Når du er kunde hos Kittycare/CharmaCare & Sales gemmes følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Formålet med indsamlingen

Levering af bestilte produkter og services, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til, at reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om, at levere en vare /service til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger

Områdets kattepasser og direktør, Charlotte Koch

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Slettes kun hvis kunden beder om det, da forretningen skal kunne yde den service, at kunne slå kunden op ved et nyt/supplerende køb. Fysiske papirer makuleres ved sletning.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som Kittycare naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til, at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning

Du har ret til, at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til, at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataporthabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til, at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt, at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til, at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1. Ønsker du at trække et samtykke tilbage som er afgivet til nyhedsbrev, kan du altid afmelde dig i nyhedsbrevet.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommenes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk